Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
196-BC/TU 
Số Ký hiệu:
196-BC/TU 
Ban hành:
30/09/2022 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
30/09/2022 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: