Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
229/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
229/BC-UBND 
Ban hành:
23/08/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
23/08/2022 
Trích yếu:
Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế-xã hội , quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2022​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: