Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
156/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
156/BC-UBND 
Ban hành:
24/06/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Báo cáo 6 tháng đầu năm 
Hiệu lực:
24/06/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: