Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
142/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
142/BC-UBND 
Ban hành:
03/06/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
03/06/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2022​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: