Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
115/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
115/BC-UBND 
Ban hành:
11/05/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
11/05/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo chỉ đạo, điều hà​​​nh của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: