Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
78/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
78/BC-UBND 
Ban hành:
05/04/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
05/04/2022 
Trích yếu:

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quí I và những nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2022​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: