Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
50/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
50/BC-UBND 
Ban hành:
11/03/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
11/03/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo CĐĐH của UBND tỉnh và tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 02/2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: