Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
27/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
27/BC-UBND 
Ban hành:
10/02/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
10/02/2022 
Trích yếu:

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: