Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
317/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
317/BC-UBND 
Ban hành:
01/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Năm 
Hiệu lực:
01/12/2021 
Trích yếu:

​Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021. phương hướng nhiệm vụ năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: