Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
265/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
265/BC-UBND 
Ban hành:
09/11/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
09/11/2021 
Trích yếu:

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: