Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
190/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
190/BC-UBND 
Ban hành:
02/08/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
02/08/2021 
Trích yếu:

​Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2021​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: