Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
88/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
88/BC-UBND 
Ban hành:
04/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
04/05/2021 
Trích yếu:
Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 4/2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: