Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
81/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
81/BC-UBND 
Ban hành:
23/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
23/04/2021 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quí I và những nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2021.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: