Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
314/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
314/BC-UBND 
Ban hành:
07/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Năm 
Hiệu lực:
07/12/2020 
Trích yếu:

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: