Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
275/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
275/BC-UBND 
Ban hành:
05/11/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
05/11/2020 
Trích yếu:

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: