Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
260/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
260/BC-UBND 
Ban hành:
16/10/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
16/10/2020 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: