Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
232/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
232/BC-UBND 
Ban hành:
01/09/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
01/09/2020 
Trích yếu:

​Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: