Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
229/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
229/BC-UBND 
Ban hành:
28/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Báo cáo 6 tháng đầu năm 
Hiệu lực:
28/08/2020 
Trích yếu:

​Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: