Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
175/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
175/BC-UBND 
Ban hành:
10/07/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Báo cáo 6 tháng đầu năm 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: