Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
118/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
118/BC-UBND 
Ban hành:
05/06/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
05/06/2020 
Trích yếu:

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: