Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
66/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
66/BC-UBND 
Ban hành:
01/04/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
01/04/2020 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: