Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
13/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
13/BC-UBND 
Ban hành:
22/01/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
22/01/2020 
Trích yếu:

​Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 01 năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: