Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
335/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
335/BC-UBND 
Ban hành:
05/12/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Năm 
Hiệu lực:
05/12/2019 
Trích yếu:

​Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: