Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
259/BC-UBND  
Số Ký hiệu:
259/BC-UBND  
Ban hành:
04/10/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
04/10/2019 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: