Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
232/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
232/BC-UBND 
Ban hành:
28/08/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
28/08/2019 
Trích yếu:

​Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: