Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
196/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
196/BC-UBND 
Ban hành:
19/07/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Báo cáo 6 tháng đầu năm 
Hiệu lực:
19/07/2019 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: