Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
140/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
140/BC-UBND 
Ban hành:
28/05/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
28/05/2019 
Trích yếu:

​Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: