Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
97/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
97/BC-UBND 
Ban hành:
11/04/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I và những nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: