Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
22/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
22/BC-UBND 
Ban hành:
25/01/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
25/01/2019 
Trích yếu:

​Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: