Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
282/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
282/BC-UBND 
Ban hành:
21/11/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Năm 
Hiệu lực:
21/11/2018 
Trích yếu:

​ Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: