Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
250/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
250/BC-UBND 
Ban hành:
24/10/2018 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Báo cáo 6 tháng đầu năm 
Hiệu lực:
24/10/2018 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: