Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
212/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
212/BC-UBND 
Ban hành:
07/09/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
07/09/2018 
Trích yếu:

​ Chỉ đạo, điều hành của Ủy ba​​n nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: