Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
136/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
136/BC-UBND 
Ban hành:
05/10/2015 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
05/10/2015 
Trích yếu:

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2015​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: