Văn bản báo cáo chuyên đề
1597/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
1597/BC-UBND 
Ban hành:
07/04/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
07/04/2022 
Trích yếu:

​Tóm tắt Đ​ề án thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: