Văn bản báo cáo chuyên đề
58/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
58/BC-UBND 
Ban hành:
18/03/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
18/03/2022 
Trích yếu:

​Một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Bình Dương đại diện chủ sở hữu​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: