Văn bản báo cáo chuyên đề
317/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
317/BC-UBND 
Ban hành:
01/12/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
01/12/2021 
Trích yếu:

Tình hình thực hiện chuyển đổi các ĐVSNCL thành công ty CP hoạt động trong 04 ngành lĩnh vực theo yêu cầu tại QĐ số 26/2021/QĐ-TTg

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: