Văn bản báo cáo chuyên đề
230/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
230/BC-UBND 
Ban hành:
13/09/2021 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/09/2021 
Trích yếu:

​Tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: