Văn bản báo cáo chuyên đề
111/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
111/BC-UBND 
Ban hành:
26/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
26/05/2021 
Trích yếu:

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước Quý I năm 2021​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: