Văn bản báo cáo chuyên đề
106/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
106/BC-UBND 
Ban hành:
25/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Lộc Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
25/05/2021 
Trích yếu:

​Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2021​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: