Văn bản báo cáo chuyên đề
14/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
14/BC-UBND 
Ban hành:
22/01/2021 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
22/01/2021 
Trích yếu:

​Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: