Văn bản báo cáo chuyên đề
281/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
281/BC-UBND 
Ban hành:
13/11/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/11/2020 
Trích yếu:

​Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: