Văn bản báo cáo chuyên đề
278/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
278/BC-UBND 
Ban hành:
13/11/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/11/2020 
Trích yếu:

​Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.