Văn bản báo cáo chuyên đề
3722/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
3722/UBND-NC 
Ban hành:
04/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
04/08/2020 
Trích yếu:

​Tổng kết thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: