Văn bản báo cáo chuyên đề
220/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
220/BC-UBND 
Ban hành:
25/08/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
25/08/2020 
Trích yếu:

​Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và phương hướng triển khai giai đoạn 2021-2025.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: