Văn bản báo cáo chuyên đề
180/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
180/BC-UBND 
Ban hành:
17/07/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
17/07/2020 
Trích yếu:

​Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: