Văn bản báo cáo chuyên đề
111/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
111/BC-UBND 
Ban hành:
29/05/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
29/05/2020 
Trích yếu:

​Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tình hình tài chính năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do tỉnh đại diện chủ sở hữu​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: