Văn bản báo cáo chuyên đề
69/BC-BCĐ 
Số Ký hiệu:
69/BC-BCĐ 
Ban hành:
13/04/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
13/04/2020 
Trích yếu:

​Tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: