Văn bản báo cáo chuyên đề
63/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
63/BC-UBND 
Ban hành:
04/01/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
04/01/2020 
Trích yếu:

​Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: