Văn bản báo cáo chuyên đề
39/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
39/BC-UBND 
Ban hành:
03/03/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
03/03/2020 
Trích yếu:

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: