Văn bản báo cáo chuyên đề
31/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
31/BC-UBND 
Ban hành:
21/02/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
21/02/2020 
Trích yếu:

​Đánh giá tình hình tài chính ​và kết quả ​hoạt động ​sản xuất kinh doanh ​​của doanh nghiệp ​có vốn ​​nhà nước ​Quý IV năm 2019.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: